Monttaan rakennettiin vaelluskalojen kiinniottolaite. Ensi vuonna puitesopimuksen rahaa käytetään laitteeseen vielä lisää. Monttaan rakennettiin vaelluskalojen kiinniottolaite. Ensi vuonna puitesopimuksen rahaa käytetään laitteeseen vielä lisää.

Kahdeksan vesistöhanketta sai rahoitusta puitesopimuksesta

Oulu mukaan Oulujoen vesistön puitesopimukseen

Marianne Ollikainen

Oulujoen vesistöalueen kunnat ovat allekirjoittaneet Oulujoen vesistön puitesopimuksen vuosille 2018–2021.

Yhdentoista kunnan lisäksi puitesopimuksessa ovat mukana vesivoimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Oulun Energia Oy sekä alueen ELY-keskukset.

Vuonna 2018 uutena osapuolena mukaan tulee Oulun kaupunki.

Puitesopimuksen ohjausryhmä kokoontuu vuosittain päättämään seuraavan vuoden rahoituksesta.

Rahoitettavaksi hyväksytään sännöstelyhaittoja vähentäviä ja vesistöjen ympäristöoloja parantavia hankkeita.

Utajärvellä ruopataan

Suurin rahoittaja on Fortum, joka jakaa vuosittain noin 150 000 euroa. ELY-keskusten vuosittainen raami on yhteensä 80 000 euroa ja Oulun Energian 30 000 euroa. Lisäksi kunnilta edellytetään hankkeisiin omarahoitusosuutta.

Ensi vuonna lähtevät liikkeelle ruoppaustyöt Utajärvellä, lohenpoikasten istutushanke Muhoksen, Utajärven ja Vaalan alueella, Montan kalojen kiinniottolaitteen käyttöön liittyvät työt, uppopuiden poisto Merikosken voimalaitoksen alapuolelta Oulussa, Hupisaarten purojen kunnostus Oulussa, Nokkaojan venevalkama Vaalassa, Hirvenniemen alueen kehittäminen Sotkamossa ja Önkkörin alueen kunnostus Kajaanissa.

Montan kalojen kiinniottolaite on kesällä vihitty käyttöön. Puitesopimuksessa osoitetaan varoja kalojen ylisiirrosta syntyneisiin kuluihin. Näitä kustannuksia jakavat Oulujokivarren kuntien lisäksi Fortum ja ELY-keskukset.

Ehdolla olivat myös hanke Emäjoen vanhan valokuva-aineiston inventoimiseksi ja digitoimiseksi sekä Kirkkosaaren talviuintipaikan rakentaminen Muhokselle.

Lue lisää Tervareitistä 28.11.2017.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset