Oulujokilaakson kulttuurielämää elävöitetään Koskivoimaa-kehittämishankkeella. Kuva Montan ohijuoksutuksesta tammikuulta 2016. Oulujokilaakson kulttuurielämää elävöitetään Koskivoimaa-kehittämishankkeella. Kuva Montan ohijuoksutuksesta tammikuulta 2016.

Koskivoimaa Oulujokilaakson kulttuurielämän elävoittämiseen

Arto Nenonen

Oulujokilaakson taide- ja kulttuuritoimintaan haetaan terävyyttä, monipuolisuutta ja tasa-arvoa kehittämishankkeella 2018-2019.

Koskivoimaa kulttuuriin – Oulujokilaakson yhteisen kulttuuritoiminnan kehittämishankkeeseessa ovat mukana Muhos, Utajärvi ja Vaala sekä Humanpolis Oy.

Hankkeen vastuu on Muhoksen kunnan kulttuuripalveluilla. Muhoksen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle hankehakemuksen.

Kunnanhallitus päätti, että hankkeen toteutuessa Muhoksen omarahoitusosuus katetaan vuoden 2018 sitomattomasta projektimäärärahasta.

Koskivoimaa kulttuuriin –kehittämishankkeen alustava kokonaiskustannusarvio on 60 000 euroa. Kuntien omavastuuosuus on yhteensä 12 000 euroa eli 4 000 kuntaa kohti. Ministeriöltä haetaan hankkeeseen tukea 48 000 euroa.

Vaalan kunta on jo tehnyt osaltaan päätöksen sitoutua kuntien yhteiseen kulttuuritoimen kehittämishankkeeseen.

Muhos, Utajärvi, Vaala ja Humanpolis Oy muodostavat hankkeelle ohjausryhmän, joka seuraa hankkeen etenemistä sekä hyväksyy toimenpiteet ja talouden hallinnan. Palkattava hankesuunnittelija kuuluu myös ohjausryhmään.

Tasa-arvoa palveluihin

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain tukea kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen.

Avustuksilla pyritään edisttämään taide- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta koko maassa alueellisilla ja valtakunnallisilla toimintatavoilla sekä poistamaan palveluiden käyttämiseen ja osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä.

Avustushaun tavoitteena on luoda ja kehittää alueilla ja kunnissa erilaisia toimintamalleja, joiden avulla voidaan vahvistaa asukkaiden mahdollisuuksia osallistua taide- ja kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja kehittämiseen yhdessä taide- ja kulttuurialan sekä muiden toimijoiden kanssa.

Oulujokilaakson kunnat keskustelivat opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeesta vuoden 2017 aikana ja kaikki sitoutuivat hankehakemuksen valmisteluun.

Kehityskohteet selvitettiin

Työtä jatkettiin syksyllä 2017 esiselvityksellä, jossa tarkasteltiin kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan tilaa sekä kartoitettiin hankkeen kannalta oleellisimmat kehityskohteet.

Esiselvityksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hankehaun tavoitteiden perusteella Oulujokilaakson kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on vaikuttaa uusien yleisöjen ja vähän taidetta ja kulttuuria käyttävien yleisöjen saavuttamiseen ja toimintaan, joka ehkäisee taiteen ja kulttuurin avulla eri väestöryhmien ja alueiden eriarvoistumista.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteenkuuluvuden tunnetta, yhteistä kulttuuriperintöä sekä yhteistyötä.

Koskivoimaa kulttuuriin –hankkeen toimintasuunnitelmaan on sisällytetty yhteinen hankesuunnittelija, yhteistoiminnan lisäämistä ja kulttuuristrategian luomista, lasten ja nuorten sekä nuorten aikuisten taide- ja kulttuuritoiminnan kokeiluja ja kehittämistä, tapahtumakalenterin sekä GeoArt-sovelluksen toteuttaminen ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen sekä sosiaalisen median hyödyntäminen.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset