– Oulu

Oulujärvi saavuttanut kesälle tyypillisen vedenpinnan tasonsa

Sauli Kallio

Oulujoen vesistöalueen luonnontilaiset järvet ovat saavuttaneet tulvahuippunsa ja niiden vedenpinnat jatkavat kesä-heinäkuussa laskuaan. Myös Oulujärvi on saavuttanut kesälle tyypillisen vedenpinnan tasonsa.

Oulujärven pinta on jo saavuttanut kesälle tyypillisen tasonsa ja vedenkorkeus pysyy kesäkuussa nykyisellään. Oulujärven vedenkorkeus oli keskiviikkona NN+122,70 eli 20 senttiä yli kesäkauden suositustason.

Oulujoen vesistöalueen luonnontilaisten järvien pinnat saavuttivat keskimääräistä korkeammat maksiminkorkeutensa toukokuun lopulla pari viikkoa tavanomaista myöhemmin. Luonnontilaisten järvien pinnat ovat laskeneet selvästi toukokuun lopun maksimitasoltaan, mutta ovat yhä tavanomaista korkeammalla keskimääräistä suuremman ja myöhäisemmän kevättulvan jäljiltä.

Hyrynsalmen ja Sotkamon reittien suurten säännösteltyjen järvien pinnat ovat jo nousseet lähelle tavanomaisia kesävedenkorkeuksiaan ja nousevat kesäkuussa nykytasostaan enää 5–30 senttimetriä.

Yläsuositukseen vielä matkaa

Oulujärven vedenkorkeudelle asetettiin keväällä 2014 uusi kesäkauden yläsuositus vuoden 2012 elokuun tulvan johdosta. Keskeisin muutos on Oulujärven vedenkorkeudelle asetettu vapaaehtoinen, säännöstelylupaa tiukempi yläsuositus. Uusi yläsuositus on tasolla NN+123,00 metriä eli puoli metriä kesäkauden alasuositusta ylempänä. Yläsuositus parantaa sekä virkistyskäyttöä että tulvasuojelua sateisina kesinä.

Vedenkorkeus ei jatkossakaan aina jää yläsuosituksen alle, mutta yläsuosituksen ansiosta vesi on vähemmän aikaa korkealla. Vedenkorkeuden yläsuositus pienentää mutta pidentää Oulujoen tulvajuoksutuksia. Myös ohijuoksutusten aloittaminen viivästyy, jolloin välivesien tulvahuippu ja suurin juoksutus eivät enää yhtä todennäköisesti satu samaan aikaan.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset