Tulvaluukut avoinna. Runsaiden syyssateiden myötä Oulujoen voimalaitoksilla on ohijuoksutuksia. Tulvaluukut avoinna. Runsaiden syyssateiden myötä Oulujoen voimalaitoksilla on ohijuoksutuksia.

Sateet kasvattaneet jokien virtaamia

Oulujoen vesistöalueella satoi elokuussa vettä 117 millimetriä, mikä on puolitoistakertainen normaaliin verrattuna.

Syyskuun alun ja erityisesti viime päivien sateet ovat nostaneet sadekertymää jo noin 60 millimetriin eli lähelle kuukauden keskiarvoon. Hyrynsalmen ja Sotkamon reitin alueella sademäärät ovat paikallisesti olleet tätäkin suurempia.

Tulovirtaamat ovat koko vesistöalueella nousseet hetkellisesti suuremmiksi kuin kymmenen edellisen vuoden kevättulvien keskiarvo. Oulujoen vesistöalueella on tulovirtaama noussut yli 1 000 kuutiometriin sekunnissa. Ennusteen mukaan tulovirtaamat ovat nyt saavuttaneet huippunsa ja kääntyvät hitaaseen laskuun.

Oulujärven vedenkorkeus nousi viime viikon maanantaista kymmenen senttimetriä lukemaan NN+ 122,71 metriä. Ennusteen mukaan Oulujärven vedenkorkeus nousee yhden – kahden viikon ajan, jonka jälkeen vedenkorkeus kääntyy hitaaseen laskuun.

Juoksutukset Jylhämästä on nostettu täyteen koneistovirtaamaan, noin 480 kuutiometriin sekunnissa. Oulujoen pääuoman alemmissa laitoksissa tämä tarkoittaa ohijuoksutuksia tulvaluukuista niin kauan kuin tulovirtaamat pääuoman sivujoista pysyvät suurina. Juoksutukset Jylhämästä pysyvät suurina useita viikkoja.

Lue lisää 19.9. Tervareitistä.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset