Talvinopeusrajoitusten tullessa voimaan yhä  harvemmalla tieosuudella saa ajaa kovempaa kuin 80 kilometriä tunnissa. Talvinopeusrajoitusten tullessa voimaan yhä harvemmalla tieosuudella saa ajaa kovempaa kuin 80 kilometriä tunnissa.

Talvirajoitukset voimaan loppuviikon aikana

Kesäaikaisten nopeusrajoitusten vaihtaminen talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin aloitetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun teillä tämän viikon torstain aikana.

Alennettujen nopeusrajoitusten on tarkoitus olla paikoillaan jo perjantain 27.10. aikana.

Oulujokivarren teillä saa ajaa 100 kilometrin tuntinopeutta ainoastaan VT 22:lla Utajärveltä Vaalaan ja jonkin matkaa Manamansalon tienristeyksen ohitse.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2017–18 otetaan käyttöön koko maassa kuluvan viikon lopussa.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin jää talviajan 100 km/h tieosuuksia 670 km. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 100 km/h nopeusrajoitus alenee 80 km/h:ssa 1 740 tiekilometrillä talvikauden ajaksi.

Kainuun osuus tästä on 600 km. Maanteille jää talviajaksi 700 kilometriä 100 km/h nopeusrajoituksia. Kainuussa näitä teitä on 250 km.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on tulevalla talvikaudella yhteensä 180 km alennettua 70 km/h nopeusrajoitusta kapeilla ja suhteellisen paljon raskasta liikennettä välittävillä maanteillä, joilla on myös tienvarsiasutuksesta johtuvaa kevyttä liikennettä. Kainuun alueella näitä rajoituksia ei ole käytössä.

Tutkimusten mukaan talvirajoitusten alaisilla maanteillä henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät, liikenteen melu ja päällysteen kuluminen vähentyvät samoin pakokaasupäästöt.

Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset