– Oulu

Utajärven Siiransuolla poltetaan 19 hehtaaria metsää

Metsähallitus polttaa tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina metsää Utajärven Siiransuolla Juorkunasta luoteen suuntaan.

Metsähallitus ennallistaa suojelualueilla metsätalouden muuttamia metsiä polttamalla Siiransuolla noin 19 hehtaarin kokoisen metsäalan Utajärven kunnassa Hillatien eteläpuolella.

Metsäpinta-ala koostuu neljästä suon metsäsaarekkeesta. Ennallistamiseksi kutsutaan toimenpiteitä, joiden tavoitteina on joko käynnistää luontotyypin palautuminen luonnontilaiseksi tai nopeuttaa hitaasti tapahtuvaa luonnontilaistumista.

Poltettavat kuviot ovat pääosin mäntyvaltaisia metsiä, joissa puuston ikä vaihtelee 40–150 vuoteen.

Niittysuo-Siiransuolle on laadittu vuonna 2005 palojatkumosuunnitelma seuraavien 50 vuoden ajalle.

Tänä aikana alueella on tarkoitus polttaa kaikkiaan noin 143 hehtaaria metsää. Palojatkumoalueiden on tarkoitus turvata palojen alueellinen ja ajallinen jatkuvuus paloista riippuvaisten ja niistä hyötyvien lajien säilyttämiseksi.

Suojelualueen sisällä olevat metsät ovat olleet ennen suojelua pitkään metsätalouskäytössä. Niiden luonnonsuojeluarvoja pyritään ennallistamis- ja luonnonhoitotoimin parantamaan.

Niittysuo-Siiransuolla on vuosina 2005–2006 ennallistettu noin neljä hehtaaria metsäojituksen muuttamaa suoaluetta ojia täyttämällä, metsätalouden yksipuolistamissa metsissä on lisätty lahopuuta sekä tehty lehtipuustoa suosivia pienaukkoja noin 41 hehtaarin alalla ja poltettu neljätoista suon metsäsaareketta, yhteensä noin 74 hehtaarin verran.

Niittysuo-Siiransuon ennallistamistoimet ovat osa METSO-ohjelman eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman 2008–2016 toteutusta.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset