– Oulu

Utajärvi vähentää johtoporrastaan kolmen johtavan viranhaltijan verran. Arkistokuvassa kunnan johtotiimiä tilinpäätösinfossa huhtikuussa 2017. Utajärvi vähentää johtoporrastaan kolmen johtavan viranhaltijan verran. Arkistokuvassa kunnan johtotiimiä tilinpäätösinfossa huhtikuussa 2017.

Utajärvi irtisanoi kolme johtajaa

Jari Riekki

Utajärven kunta sai viime perjantaina päätöksen yhteistoimintamenettelyt, joiden tuloksena kunnan hallinnosta irtisanotaan kolme johtotehtävissä työskennellyttä viranhaltijaa.

Yt-menettelyt liittyvät kunnassa toteutettuun uuden johtamis- ja organisaatiomallin käyttöönottoon. Irtisanomisen kohteeksi joutuvat kehitysjohtaja Asko Merilä, hallintojohtaja Arja Rantanen ja tekninen johtaja Mirja Savolainen.

Savolainen on viime aikoina hoitanut kunnassa määräaikaista yritysaktivaattorin virkaa, joka päättyy helmikuun lopussa.

Teknisen johtajan viransijaisena on toiminut kuntaan alunperin kiinteistörakennusmestariksi palkattu Petri Leskinen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pentti Tuovinen kertoo, että Leskisen työtehtävät jatkuvat, mutta virkanimike ja tehtävänkuva ovat vielä mietinnässä.

Yt-menettelyt eivät ole sujuneet täydessä yhteisymmärryksessä. Eriävän mielipiteen on jättänyt ainakin kehitysjohtaja Asko Merilä, joka kertoo harkitsevansa asian riitauttamista hallinto-oikeuteen. Perusteluna riitauttamiselle Merilä näkee ainakin sen, että jos kunta aikoo tulevaisuudessakin jatkaa kehittämistehtäviään, pitää niitä tehtäviä lain mukaan tarjota ensiksi irtisanotuille.

– Nyt tehdyt irtisanomiset merkitsevät Utajärven kunnan alasajoa, kun keskeisiä kehittämisen ja hallinnon viranhaltijoita irtisanotaan. Utajärvi tulee menettämään elinvoimaansa tällä menolla, Merilä uskoo.

Lue lisää tiistain 27.2. 2018 Tervareitistä.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset