Vaala kannattaa kahden vankilan mallia

Marianne Ollikainen

Rikosseuraamuslaitos on pyytänyt tarveselvitystyöhönsä sekä Vaalan kunnalta että Oulun kaupungilta lausuntoa Pohjois-Suomen suljettujen vankipaikkojen pysyvän ratkaisun toteuttamiseen.

Rikosseuraamuslaitoksen selvityksessä on kaksi toteuttamisvaihtoehtoa: Pelson ja Oulun vankilat pysyvät erillisinä laitoksina ja niihin tehdään uudisrakentamista tai Pelson ja Oulun vankilat yhdistetään yhdeksi Pohjois-Suomen vankilaksi.

Vaalan kunta esittää, että Pohjois-Suomessa jatkettaisiin kahden vankilan mallilla. Tämä tarkoittaisi sitä, että sekä Pelson vankila että Oulun vankila saisivat uudisrakentamista omina erillisinä laitoksina.

Lausunnossa arvostellaan erityisesti Rikosseuraamuslaitoksen esittämiä kustannusvertailuja Pelson ja Oulun vankiloiden uusinvestoinneissa.

Pelson vankilan erityisyys on pitkään ollut siinä, että laitoksessa on paljon vankien aktivointiin tähtäävää työ- ja opintotoimintaa. Pelson kustannuslaskelmissa on mukana erilliset toimintatilat ja sinne sijoittuvan muun toiminnan kustannukset, mutta kunnan mielestä niistä pitää tehdä erillinen päätös ja toiminnasta syntyvä nettokustannus pitää näkyä erillisenä laskemissa.

Kunta painottaa, että Pelson uuden vankilan kustannuslaskelmasta pitää erottaa työtoiminnan aiheuttamat menot, koska vastaavaa menoerää ei ole Oulun vankilan eikä Pohjois-Suomen vankilan vaihtoehdoissa.

Työtoiminnan jatkosta ja laajuudesta Pelson vankilalla tulee tehdä erillinen päätös, mikäli nykyisen kaltaista toimintaa Pelson vankilalla halutaan jatkaa. Samassa yhteydessä oikeusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä valtiovarainministeriön tulee kohdentaa tarvittava vuotuinen määräraha toiminnan harjoittamiseen ja kehittämiseen.

Lue lisää Tervareitistä 5.1.2018.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset