Vaalaan kehittämishankkeella uusia asukkaita ja yrityksiä

Sauli Kallio

Vaalan kunta houkuttelee paikkakunnalle uusia asukkaita ja yrityksiä Vetoa Vaalaan -hankkeella. Kaksivuotisen kehittämishankkeen tavoite on luoda Vaalasta entistä vetovoimaisempi kunta.

Vaalan kunta käynnisti vuoden vaihteessa Vetoa Vaalaan -hankkeen, jonka tavoitteena on tuoda kuntaan uusia asukkaita, osaavaa työvoimaa ja yrityksiä. Asukkaiksi houkutellaan nykyisten vapaa-ajanasukkaiden ohessa tällä hetkellä muualla asuvia entisiä vaalalaisia, joilla Vaala on jo valmiiksi lähellä sydäntä.

– Lähestymme hankkeen tiimoilta entisiä vaalalaisia ja nykyisiä kesäasukkaita kirjeitse sekä järjestämme sähköisen kyselyn, jolla kartoitamme heidän muuttointoaan ja kiinnostustaan tulla Vaalaan töihin tai yrittämään, Vetoa Vaalaan -hankkeen projektipäällikkö Satu Himanen kertoo.

Kyselyn avulla kunta voi kartoittaa myös mahdolliset muuton tiellä olevat esteet ja miettiä yhdessä muutosta kiinnostuneiden kanssa keinoja esteiden poistamiseksi. Uusien asukkaiden lisäksi hanke pyrkii saamaan vapaa-ajanasukkaat viihtymään Vaalassa nykyistä pidempään. Vaalassa on lähes 1 700 vapaa-ajanasuntoa, joten vapaa-ajanasukkaiden asiantuntemus ja verkostot voisivat olla Vaalalle voimavara.

– Kokonaan uutena toimintamuotona kokeilemme Vaalassa hub-konseptin soveltuvuutta maaseudulle ja sen etä- ja monipaikkatyöskentelylle tarjoamia mahdollisuuksia. Kokeilulla halumme myös tuoda esiin Vaalaa houkuttelevana etä- ja monipaikkatyön ympäristönä Oulun ja Kajaanin välissä.

Lue lisää Tervareitistä 12.2.2016.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset