Alaikäiset turvapaikanhakijat Muhoksella Rantapirttiin

Arto Nenonen

Suomeen ilman huoltajaa tulleille alaikäisille perustettuja vastaanottokeskuksia muutetaan perheryhmäkodeiksi tai tuetun asumisen yksiköiksi.

Muhoksella muutokset tarkoittavat sitä, että alaikäiset turvapaikanhakijat siirtyvät yhteen yksikköön, Rantapirttiin. Nuorten Ystävien ylläpitämässä Apila-perhekodissa on tällä hetkellä 13 poikaa ja Rantapirtissä neljä poikaa.

Suunnitelmissa on, että Rantapirttiin perustetaan 7-paikkainen perheryhmäkoti ja 10-paikkainen tuetun asumisen yksikkö.

Muhos on päättänyt ottaa vastaan 20 pakolaista kuntapaikoille siten, että paikoista 18 kohdistetaan alaikäisiin ilman vanhempia Suomeen saapuneisiin lapsiin ja nuoriin turvapaikanhakijoihin.

Kunta ostaa palvelut

Muhoksen kunnanhallitus käsittelee ely-keskuksen ja kunnan välistä sopimusta kokouksessaan maanantaina.

Jos kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen, perheryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö perustetaan nopeassa tahdissa. Kunta ostaa palvelut Nuorten Ystäviltä.

Ely-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus korvaa Muhoksen kunnalle perheryhmäkoti- ja tukiasumisyksikköpalvelujen järjestämisestä aiheutuvat todelliset kustannukset täysimääräisinä sopimuksen voimassaoloaikana.

– Tavoitteena on, että toiminta saataisiin Rantapirtissä käyntiin jo marraskuun alussa, toimialajohtaja Merja Jarva Nuorten Ystävistä kertoo.

Majoituspaikat vähenevät

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut vastaanottokeskusten ylläpitäjille uusista sopimusten irtisanomisista syyskuun lopussa. Majoituspaikat vähenevät runsaalla 2·000:lla pääosin maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Maahanmuuttoviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön alaisten ELY-keskusten aloitteesta syntyneestä uudesta käytännöstä on jo sovittu useiden kuntien ja palvelutuottajien kanssa.

Alaikäisten vastaanottokeskuksia joudutaan vähentämään, joten ilman nyt sovittua käytäntöä toiminta loppuisi kymmenissä alaikäiskeskuksissa.

Uusissa yksiköissä voi asua väliaikaisesti sekä oleskelulupapäätöstä odottavia alaikäisiä että oleskeluluvan jo saaneita lapsia ja nuoria.

Suurin osa saa oleskeluluvan

Vastaanottokeskusten lakkauttamiset ovat aiemmin johtaneet siihen, että oleskelulupapäätöstä odottavat alaikäiset on siirretty jäljelle jääviin keskuksiin vapaille paikoille.

Myös oleskeluluvan jo saaneet alaikäiset ovat tähän asti joutuneet muuttamaan pois vastaanottokeskuksista, usein jopa toiselle paikkakunnalle.

Suomeen ilman huoltajaa tulleista alaikäisistä suurin osa saa oleskeluluvan. Uusi käytäntö tukee lasten ja nuorten kotoutumista, kun he voivat jatkaa asumistaan jo tutuksi tulleessa paikassa, samalla paikkakunnalla kuin tähänkin saakka.

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Pikapalat