Reininperällä sijaitsevaan suureen nautakarjakasvattamoon suunnitellaan biokaasulaitosta. Reininperällä sijaitsevaan suureen nautakarjakasvattamoon suunnitellaan biokaasulaitosta.

Biokaasulaitokselle vihreää valoa

Arto Nenonen

Viskaalin Ekokylä Oy hakee ympäristölupaa biokaasulaitoksen toiminnalle. Suunniteltu laitos sijaitsee Reinintien varressa Rovalla suuren nautakarjakasvattamon yhteydessä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta lausuntoa ympäristölupa-asiassa. Lausuntopyyntöä käsitellyt tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa asiassa. Samaa esitetään myös kunnan lausunnon antajalle eli kunnanhallitukselle.

Biolaitos käsittää ympäristölupahakemuksen mukaan biokaasun valmistuksen, biokaasun metaanin jalostus- ja paineistuslaitoksen konttitankkausasematoimintaa varten, oman tankkauspisteen ja biokaasulaitoksen mädätejäännöksen käsittelyn eli separointilaitteiston.

Viskaalin biolaitos käyttää syötteinään Viskaalin karjatilan lantaa, tilan teurastamon ja lihanjalostuslaitoksen teurastuksessa ja lihankäsittelyssä syntyviä sivujakeita sekä muita tilan alueella syntyviä sivuvirtoja ja -jakeita, kuten esimerkiksi pilaantunutta nurmirehua.

Lisäksi hyödynnetään elintarviketeollisuuden sivuvirtoja leipomojätettä, kalan perkuujätettä, meijeriteollisuuden ylijäämäheraa ja rasvanerotuskaivojen kasvi- ja eläinperäisiä öljy- ja rasvajätteitä.

Biokaasulaitoksen kokonaistuotannoksi arvioidaan 1,8 miljoonaa kuutiota vuodessa, josta pystytään valmistamaan biometaania runsaan 13 500 megawattitunnin arvosta.

Osa biokaasusta, noin 269 MWh, käytetään suoraan tilalla energiaksi. Loput biokaasusta jalostetaan biometaaniksi. Siitä noin 4 000 MWh käytetään teollisuudessa pullotettuna. Loppuosa biokaasusta eli reilut 9 300 MWh jalostetaan ja pullotetaan liikennekäyttöön.

Toiminnassa syntyvä mädätejäännös käsitellään lingolla separointiprosessissa, jossa siitä erotetaan typpipitoinen neste.

Linkousneste käytetään Viskaalin tilan ja sen sopimustilojen pelloilla lannoitteeksi.

Jäljelle jäänyt kuiva-aines hyödynnetään sellaisenaan tai sekoitteena kuiviketarkoituksessa tai maanparannusaineena.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset