Energiayhtiö uusii Säräisniemen ilmajohtoverkon maakaapelilla

Sauli Kallio

Loiste Sähköverkko Oy uusii Säräisniemellä nykyisen ilmajohtoverkon. Uuden maakaapelilla toteutettavan sähkönsiirtoverkon suunnittelu on parhaillaan käynnissä.

– Kaapelointi käsittää 20 kilovoltin voimalinjan sekä syötöt kiinteistöille. Kaikkiaan ojametrejä kertyy noin 12 kilometriä, maastosuunnittelija Eero Mäyrä hankkeen suunnittelusta vastaavasta Eltel Network Pohjoisesta kertoo.

Uusi voimalinja lähtee noin puoli kilometriä Maaselän risteyksestä Kestilän suuntaan ja jatkuu Säräisniementien vartta aina Ylikylälle saakka.

– Ensimmäinen puoli kilometriä toteutuu ilmajohdolla, mutta Maaselän risteyksestä lähtien voimalinja kaivetaan maahan tiealueelle ojan ulkoreunalle. Kiinteistöille menevistä kaapeliojista sen sijaan suurin osa tehdään auraamalla. Joka tapauksessa tulemme siistimään töiden jättämät jäljet, Mäyrä lupaa.

Sähköverkon uusimisen myötä vanha maantiestä etäämpänä kulkeva ilmajohto puretaan ja sen alla olevat maa-alueet palautuvat maanomistajien käyttöön. Myös nykyiset pylväsmuuntajat korvautuvat viidellä maanpinnalla sijaitsevalla puistomuuntajalla.

Miljoonan euron hanke

Mäyrän mukaan kustannusarvioltaan noin miljoonan euron maakaapelointi on noin kolme kertaa ilmajohtoverkkoa kalliimpi. Energiayhtiö kuitenkin päätyi maakaapeloinnin kannalle puhtaasti käytännön syistä.

– Vanha ilmajohtoverkko on joka tapauksessa tullut elinkaarensa päähän ja uusi verkko pyritään rakentamaan teiden varsille. Näin tiheään asutulla alueella ilmajohdon rakentaminen tien varteen on käytännössä mahdotonta toteuttaa.

Maastomittaukset alueella on tehty ja suunnittelutyöt ovat parhaillaan meneillään. Sähköverkon uusimien koskettaa reilua 100 maanomistajaa ja osalle heistä on lähtenyt sopimusehdotus tai työlupa tiealueella toimimiseen kirjeitse.

– Suunnittelun on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen urakka kilpailutetaan. Kaksivaiheisen toteutuksen ensimmäinen vaihe Maaselän risteyksestä Sirviöön on työn alla ensi vuonna ja koko projektin on tarkoitus valmistua vuonna 2018.

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset