Huoltajat arvostelevat voimakkaasti Kirkonkylän alakoulun toimintaa

Arto Nenonen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Muhoksen kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta lausuntoa yhdeksänkohtaiseen kanteluun Kirkonkylän alakoulun toiminnasta.

Selvitystä on pyydetty erityisesti koulun oppilaiden koulumatkojen järjestämisestä, koulukuljetusten odotusaikojen järjestämisestä, koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä, opettajien sijaisjärjestelyistä sekä opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaisen opetuksen järjestämisestä sekä tiedottamisesta.

Kantelun takana on Kirkonkylän alakoulun oppilaiden huoltajia sekä Mäntyranta-Honkala -alueen asukkaita.

Kantelussa todetaan muun muassa, että koulupäivät alkavat kuljetusoppilaiden kannalta kohtuuttoman aikaisin. Ensimmäiset kuljetusoppilaista joutuvat nousemaan jo aamukuudelta ehtiäkseen koulukyytiin. Tästä on seurauksena, että lapset eivät ehdi nukkua riittävästi.

Koulumatkat odotustunteineen ylittävät kantelun mukaan suurella osalla oppilaista 2,5 tunnin lain salliman rajan eikä odotustunneille ole järjestetty asianmukaista valvontaa saati tarjottu ohjattua toimintaa.

Opetustoimi kiistää väitteet

Arvostelun kohteeksi kantelussa joutuvat myös yhteistyö kotien ja koulun välillä, tuntien, välituntien ja ruokailun ajankohdat, koulukyyditysten myöhästelyt, sijaiskieltopäätös, aamunavaukset ja koulun tiedottaminen koteihin.

Lausunnossaan aluehallintovirastolle opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tyrmää kantelussa esitetyt väitteet.

Lautakunnan mukaan kaikessa Muhoksen koulujen toiminnassa, myös oppilashuollossa ja oppilaan tukeen liittyvissä asioissa, toimitaan peruskoululain ja asetusten, opetussuunnitelmien ja erikseen laissa määriteltyjen suunnitelmien ja määräysten mukaisesti.

Opetustoimen näkemyksen mukaan kantelussa esitetyt väitteet ja lausumat ovat vailla totuuspohjaa. Kantelussa on opetustoimen mukaan myös sellaisia rikosoikeudellisiä väitteitä, jotka ovat täysin perättömiä lausumia.

Sekä huoltajien että Mäntyranta-Honkala -alueen asukkaiden kantelu ja Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vastaus ovat nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla.

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset