Ohituskaistapari sujuvoittaisi valtatien liikennettä ja parantaisi liikenneturvallisuutta. Ohituskaistapari sujuvoittaisi valtatien liikennettä ja parantaisi liikenneturvallisuutta.

Itä-Muhoksen hankkeet ensi vuodelle

Arto Nenonen

Liikenne- ja viestintävirasto on hyväksynyt tiesuunnitelman valtatie 22:n parantamisesta välillä Honkala-Hyrkäs. Hanke on ollut vireillä useita vuosia.

Kokonaiskustannuksiltaan 2,5 miljoonan euron hankkeeseen ei ole rahoitusta. Tiesuunnitelman hyväksyntä mahdollistaa kuitenkin osatoteutuksen niin sanottuna MAL-hankkeena eli Oulun seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen -sopimuksen mukaisena työnä.

MAL-hankkeena on tarkoitus toteuttaa Suokylän risteykseen kevyen liikenteen alikulku sekä noin 1,4 kilometrin mittainen kevyen liikenteen väylä valtatien pohjoispuolelle risteyksestä Sipolantielle saakka.

Työn kustannusarvio on runsaat 880 000 euroa. Sopimuksen mukaisesti kunta ja valtio puolittavat kustannukset.

– Oulun seudun hankkeista päätetään syksyllä. Toteutukset alkavat vuonna 2021, toteaa tie- ja rakennussuunnitelmavastaava Ari Kuotesaho Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta.

Lue lisää Tervareitistä 25.6.2020.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset