Jokivarren kunnissa varaudutaan koronan etenemiseen

Tervareitti

Oulujokivarressa Muhoksella sekä Oulunkaaren kuntayhtymän kunnissa Utajärvellä ja Vaalassa koronavirustilanne ei toistaiseksi ole edennyt epidemiavaiheeseen.

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti muun muassa vierailut kuntien terveyskeskusten vuodeosastoilla ja asumispalveluyksiköissä on kielletty. Myös monia ryhmätoimintoja esimerkiksi vanhusten päivätoiminnoissa ja mielenterveystoiminnoissa on peruttu toistaiseksi ja palvelut tuotetaan muilla keinoilla, esimerkiksi yksilöohjauksena tai kotikäynteinä.

Oulunkaaresssa riskiryhmien kiireettömät vastaanottoajat on pyritty järjestämään puhelimitse ja jatkossa myös etävastaanotoilla. Laajemmin kiireettömiä vastaanottopalveluita voidaan joutua myös keskeyttämään, jos henkilöstöresursseja

tarvitaan kiireellisimpiin tehtäviin ja yksiköihin. Esimerkiksi tällä hetkellä kouluterveydenhuollosta vapautunutta henkilöstöä on siirtynyt töihin terveysasemien vastaanotoille ja osastoille sekä chatpalveluun.

– Olemme joutuneet keskeyttämään joitakin toimintoja ja yksiköitä, joissa infektiopotilaita ei ole mahdollista hoitaa eriytetysti ja erillisissä tiloissa. Nämä ovat Kuivaniemen terveysaseman vastaanotto ja Pudasjärven viikonloppupäivystys. Niistä vapautuneita laitteita ja henkilöstöä hyödynnetään muissa tärkeissä toiminnoissa, sanoo Oulunkaaren johtava lääkäri, ylilääkäri Tuula Saukkonen.

Oulunkaaren terveysasemille on perustettu erillisiä infektiovastaanottoja hengitystieinfektio-oireista kärsiville potilaille. Niille on aina oma erillinen odotustilansa ja sisäänkäyntinsä. Vastaavia vastaanottoja on hyödynnetty aiemminkin, kun on haluttu ehkäistä esimerkiksi influenssan leviämistä. Myös Oulunseudun yhteispäivystyksessä OYS:n tiloissa on aloitettu erillinen infektiovastaanotto, ja lisäksi yksityisiä vastaanottoja on ohjeistettu ottamaan vastaan infektiopotilaat eri tiloissa kuin muut potilaat.

– Erillisillä vastaanotoilla turvataan terveydenhuollon muu toiminta, joka ei liity hengitystieinfektioihin. Ihmisten on turvallista käydä muilla vastaanotoilla, kun infektiovastaanotto on eriytetty erillisiin tiloihin. Myös henkilökuntaa pystytään suojaamaan paremmin näin, ja samalla varmistetaan henkilöstön riittävyys, mikäli koronavirusepidemia laajenee. Kannattaakin muistaa, että tällä hetkellä on liikkeellä myös muita tavanomaisia hengitystieinfektioita, kertoo Oulunkaaren vt. terveyspalvelujohtaja Ritva Väisänen.

Infektiopotilaita pyydetään aina ensimmäisenä soittamaan vastaanotolle. Ne potilaat, joiden arvioidaan tarvitsevan kliinistä tutkimusta tai laboratoriokokeita, kutsutaan vastaanotolle. Myös työterveyshuollon infektioasiakkaat ohjataan työterveyshuollon puhelinarvioinnin jälkeen infektiovastaanotoille. Oulunkaaren terveysasemilla on myös valmius ottaa koronanäytteitä, jos näytteenottokriteerit täyttyvät. Näytteet otetaan potilaiden omissa autoissa tai tarvittaessa kotikäynnillä.

– Koronavirusepidemian ehkäisemisessä tärkeää on vastuullinen käyttäytyminen ja annettujen ohjeiden noudattaminen. Myös hyvä käsi- ja yskimishygienia ovat tärkeitä asioita.

– Ihmiset ovat Oulunkaaren alueella toimineet vastuullisesti ja esimerkiksi peruneet kiireettömiä terveydenhuollon aikojaan, mikäli heillä on ollut hengitystieinfektion oireita. Myös kokoontumista ja vierailuja riskiryhmiin kuuluvien luona tulee välttää ja sairaana tai kotikaranteeniin määrättynä ei tule matkustaa, muistuttaa Ritva Väisänen.

Valtioneuvosto suosittelee neljäntoista vuorokauden kotikaranteenia esimerkiksi ulkomailta palaaville. Mökkeily ja ulkona sekä luonnossa liikkuminen ei ole kiellettyä, mutta niiden yhteydessä tulee muistaa STM:n ohjeet ja välttää esimerkiksi lähikontakteja.

– Koronavirustilanne on muuttanut arkea paljon ja se varmasti mietityttää, pelottaa ja ehkä ahdistaakin monia. Psyykkistä apua pyritään järjestämään tarvitseville. Tilanne on meillä tällä hetkellä rauhallinen ja meillä on hyvät valmiudet tilanteen hoitamiseen. Ylilyöntejä kannattaa välttää ja toimia rauhallisesti ja harkitusti, toteaa Tuula Saukkonen.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset