Muhosperäntien on vielä osittain luminen. Ely-keskus pitää runsaan kolmen kilometrin mittaista tieosuutta vähintäänkin kelirikolle uhanalaisena. Muhosperäntien on vielä osittain luminen. Ely-keskus pitää runsaan kolmen kilometrin mittaista tieosuutta vähintäänkin kelirikolle uhanalaisena.

Kelirikosta tänä keväänä helppo

Tervareitti

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen sorateille ennustetaan tänä keväänä jopa helppoa mutta korkeintaan tavanomaista kelirikkoa.

Alueellisia eroja voi kuitenkin olla ja kevään sää vaikuttaa kelirikon kehittymiseen ja teiden painorajoituksiin. Kelirikko alkaa tien pinnan pehmentymisenä ja jatkuu tien rungossa heikentäen tien kantavuutta. Yöpakkasten vähentyessä kelirikko alkaa pahentua nopeasti.

Ensimmäisenä sorateille tulee pintakelirikko, joka pehmentää soratien pintaa. Tällä hetkellä ensimmäiset merkit pintakelirikosta ovat näkyvillä Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa.

Ely-keskuksen arvion mukaan Oulujokivarressa ei ole kelirikolle uhanalaisia teitä tällä hetkellä muita kuin Muhosperäntie noin kolmen kilometrin matkalle.

Sateinen ja lämmin talvi on kuitenkin vaurioittanut päällystettyjä teitä poikkeuksellisen paljon. Tämän vuoksi tiestöllä on talven jäljiltä paljon reikiä, halkeamia ja muita vaurioita.

Kelirikosta varoitetaan autoilijoita teiden alkuun asennettavilla liikennemerkeillä. Tällaisilla teillä raskasta liikennettä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Kelirikkoisia teitä ei pystytä pitämään normaalissa laatutasossa, joten tiellä liikkujien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennettä vaarantavista kohdista voi ilmoittaa tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100.

Lisävaurioiden estämiseksi maanteille joudutaan todennäköisesti asettamaan painorajoituksia. Yleisin painorajoitus on 12 tonnia. Painorajoitusten tavoitteena on ehkäistä tien rungon vaurioitumista.

Painorajoitetuilla teillä sallitaan elintärkeät kuljetukset kuten hälytysajoneuvot, linja-autoliikenne reittiajossa sekä maidon, teuraseläinten ja elintarvikkeiden kuljetukset. Sen sijaan puutavara-, maa-aines-, polttoaine- ja rakennustarvikekuljetuksia sekä lannoitekuljetuksia maatiloille ei katsota elintärkeiksi. Raskaat kuljetukset onkin syytä ajoittaa kelirikkokauden ulkopuolelle.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset