Kirjastoista lainataan yhä vähemmän kirjoja Kirjastoista lainataan yhä vähemmän kirjoja, äänitteitä, videoita ja muuta materiaalia.

Kirjastojen lainamäärät laskevat edelleen

Jari Riekki

Oulujokilaakson kirjastojen lainamäärät vähenivät viime vuonna reipasta tahtia lukuun ottamatta Vaalaa, jossa lasku oli loivempaa.

Kirjastojen kokonaislainausluvut ovat viimeisen kymmenen vuoden ajan laskeneet myös valtakunnallisesti.

Muhoksen kirjastosta lainattiin viime vuonna 171 330 kirjan, äänitteen, videon tai muun nimekkeen lainausta. Edellisvuodesta kokonaislainausluku pieneni 12 367 lainauksella.

Asukasta kohden Muhoksella tehtiin viime vuonna 18,9 lainausta. Luvut ilmenevät Suomen yleisten kirjastojen tilastoista.

Utajärvellä tehtiin kirjastossa viime vuonna 45 402 lainausta, mikä on noin viisituhatta lainaa vähemmän kuin vuonna 2015. Asukasta kohden tehtiin 15,87 lainaa.

Vaalassa tehtiin viime vuonna kirjastossa 51 250 lainausta. Kokonaislainausluku pieneni Vaalassa vain seitsemälläsadalla nimekkeellä, mitä voidaan pitää valtakunnalliseen suuntaukseen nähden hyvänä.

Kokonaislainausluku asukasta kohden jopa nousi Vaalassa 16,55 lainasta 16,67 lainaan asukasta kohden, mikä johtunee ennen kaikkea väkiluvun pienenemisestä.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset