Hallituksen ilmoittamilla rajoitustoimilla halutaan suojella erityisesti iäkkäiden ihmisten riskiryhmää. Hallituksen ilmoittamilla rajoitustoimilla halutaan suojella erityisesti iäkkäiden ihmisten riskiryhmää.

KORONA: 70+ vuotiaat kotiin, koulut ja uimahallit kiinni…

Elina Jyrinki

Maamme hallituksen eilen 16.3. julkituomat, koronaviruksesta johtuvat valmiuslain toimenpiteet herättävät ihmisissä osin epätietoisuutta.

Hallitus linjasi esimerkiksi, että uimahallit ja kaikki harrastetilat ovat toistaiseksi suljettuja, mikä tarkoittaa että niitä ei avata käyttöön ainakaan kuukauteen ja toiminta on seis. Käsky sulkea toimitilat koskee kaikki maamme kuntia. Koululaitokset suljetaan Suomessa huomisesta keskiviikosta alkaen.

Nyt rajoitetaan myös 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien ihmisten kontakteja muihin ihmisiin: Jos kuulut tähän ikäryhmään, käytännössä se tarkoittaa, että sinun tulee välttää fyysistä läheisyyttä kaikkien muiden ihmisten kanssa. Tällä rajoituksella halutaan turvata se, etteivät ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluvat saisi koronavirustartuntaa.

Raju toimenpide on sekin, ettei kukaan saa toistaiseksi vierailla vanhusten luona hoivakodeissa eikä sairaalassakaan. Kaikkia fyysisiä kontakteja iäkkäiden kanssa pitää välttää.

Kontakteja ikäihmisten ja muiden välillä syntyy kuitenkin pakosta, esimerkiksi kun läheiset käyvät heille kaupassa ja auttavat akuuteissa asioissa. Näissä tilanteissa tulee huolehtia hygieniasta siten, ettei ikääntyvä saisi altistu mahdolliselle taudille

Valmiuslaki on poikkeuksellinen toimi, jolla valtion hallinto saa oikeuden rajoittaa kansalaisten vapauksia rajustikin. Olennaista myös on, että niitä noudatetaan, koska kyse on nimenomaan laista.

Tervareitti julkaisee tässä koosteen maamme hallituksen 16.3. linjaamista toimenpiteistä. Valmiuslain määräämät rajoitteet koskevat kaikkia kuntia ja kansalaisia, ja ne ovat voimassa-. huhtikuuta 2020 asti. Kriittisten alojen listaus ja tarkemmat tiedot näiden rajoitteiden käytännön järjestelyistä saadaan tämän viikon kuluessa. Koulut suljetaan huomenna keskiviikkona 18.3. alkaen. Muut rajoitukset astuvat voimaan heti.

1) LAPSI VOI MENNÄ PÄIVÄKOTIIN JOS VANHEMPI TYÖSKENTELEE KRIITTISELLÄ ALALLA: Varhaiskasvatusyksiköt ja niiden esiopetus pidetään toiminnassa, jotta saadaan turvattua yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön työssäkäynti. Niiden vanhempien, jotka voivat hoitaa jälkikasvuaan kotona, ei tulisi viedä lapsiaan hoitoon.

2) KOULUT JA HARRASTETILAT KIINNI, OPETUS SEIS: Kaikkien koulujen ja oppilaitosten sekä kansalaisopistojen tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään. Oppilaille ja opiskelijoille annetaan ohjeistus kotiopiskelua varten lähipäivinä, seuraa koulun tiedottamiskanavia. Ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään tällä viikolla jo aiemmin tiivistetyn aikataulun mukaisesti.

3) LAPSILLE JATKUU OPETUS KOULUSSA OSITTAIN: Poikkeuksellisesti peruskoulussa järjestetään edelleen esiopetusta sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetusta niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään koulussa opetusta niille lapsille, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa. Vanhemmat voivat päättää, laittavatko he oppilaan kouluun vai jääkö tämä kotiin.

4) JULKISESTI SAA KOKOONTUA VAIN ALLE 10 HENGEN VOIMIN: Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

5) VALTION JA KUNTIEN TILAT KIINNI – SUOSITUS SULKEMISESTA MUILLEKIN: Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

6) KIELTO VANHUSTEN LUONA KÄYNNILLE: Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä. Kielletään ulkopuolisten vierailut myös hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

7) ETÄTYÖMÄÄRÄYS KAIKILLE JOILLE MAHDOLLISTA: Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

8) YLI 70-VUOTIAAT ERILLEEN MUISTA: Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan eli heidän tulee olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa, poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

9) LISÄÄ HARTIOITA AKUUTTIIN SOTE-TYÖHÖN: Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista. Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

10) TYÖLAIT JOUSTAVAT KRIITTISILLÄ ALOILLA: Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

11) MAHDOLLISTA RAJOITTAA LIIKKUMISTA: Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.

12) SUOMEN RAJAT KIINNI: Aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

13) ULKOMAILTA TULEVAT KARANTEENIIN: Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

14) VIRANOMAISET VALPPAANA: Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset