Utasen voimalaitoksen yläaltaasta suunnitelllaan johdettavaksi kesäaikaan vettä halkaisijaltaan metrisen putken kautta Utajärveen. Utasen voimalaitoksen yläaltaasta suunnitelllaan johdettavaksi kesäaikaan vettä halkaisijaltaan metrisen putken kautta Utajärveen.

Lisävesiputkella Utajärven vedenlaatu paremmaksi

Utasen altaasta putki Utajärveen

Jari Riekki

Utajärven kunnalla on tavoitteena saada parannettua Utajärven vedenlaatua ja virkistyskäyttöä johtamalla Utasen voimalaitoksen patoaltaasta vettä Utajärveen pohjoispuoliseen järvialtaaseen.

Suunnitelmana on kaivaa maahan lähes 300 metrin mittainen halkaisijaltaan metrinen (1 000 millimetriä) lisävesiputki johtamaan enimmillään 1,7 kuutiometriä vettä Utasen altaasta Utajärveen.

Vastaavanlainen lisävesiputki on ollut jo 16 vuoden ajan käytössä johtamassa vettä Utasen alapuolisen voimalaitoskanavan eteläpuoliseen altaaseen.

Kesäaikaan käytössä

Kunnan käyttöteknikko Esko Spets kertoo, että lisävesiputkea ollaan suunnittelemassa kunnan, ely-keskuksen ja Fortumin yhteistyönä Oulujoen moninaiskäyttö- eli OuMo-hankkeena.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi juuri kunnalle myönteisen lupapäätöksen lisävesiputken rakentamiseksi. Lisävesiputken käyttö on rajattu kesäajalle toukokuun puolivälistä syyskuun loppuun.

Spetsin mukaan voimalaitoskanavan pohjoispuolisessa altaassa on itäpäässä pitkä järvenperukka, jossa vesi vaihtuu erittäin huonosti. Liettymisongelmaa perukassa ei niinkään ole.

Lisävesiputki kaivettaisiin maahan ja se alittaisi Utasentien ja poistopää purkaisi vedet nimettömään ojaan, jonka kautta vedet virtaisivat edelleen Utajärveen. Poistopäähän valettaisiin betonista vaimennusallas, joka ehkäisee purku-uoman eroosiota.

Lisävesiputkeen on suunniteltu myös sulkuluukkurakenne, jolla virtaamaa voidaan säätää.

Lue koko juttu Tervareitistä 7.9.2018.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset