Transitoliikenteessä on paljon vanhaa ja huonokuntoista kalustoa Transitoliikenteessä on paljon vanhaa ja huonokuntoista kalustoa, joka osaltaan lisää liikkuvan kaluston suurta ääntä.

Malmijunan ajettava nyt hitaammin

Marianne Ollikainen

Väyläviraston päätöksellä raskaan junaliikenteen nopeusrajoituksia on laskettu Muhoksella sunnuntaista 29.3. lähtien.

Nopeutta laskettiin 50:een km/h 4,3 kilometrin matkalla kuntataajamassa ja rajoitusaluetta laajennetaan 300 metriä Utajärven suuntaan nykyisestä.

Rajoitus alkaa, kun junan veturi saapuu rajoitusalueelle ja päättyy, kun viimeinen vaunu poistuu rajoitusalueelta.

Nopeusrajoitusalueet määriteltiin huomioiden asukastiheys alle 300 metrin etäisyydellä radasta, maapohja ja radan liikennöitävyys.

Väylä jatkaa alueilla tehtäviä tärinämittauksia.

Rautatieliikennejohtaja Markku Nummelinin mukaan Muhoksella on mittaukset käynnissä viidessä kiinteistössä. Mittaukset jatkuvat jonkin aikaa, joten niillä saadaan vertailutulokset ennen ja jälkeen nopeusrajoituksen. Koronatilanteen takia laitteet pysyvät paikoillaan eikä kiinteistöissä sinä aikana käydä.

Väylä on avaamassa kyselyn alueiden asukkaille huhtikuun alkupuolella. Sillä kartoitetaan asetettujen nopeusrajoitusten vaikutuksia.

– Niille talouksille, joissa on tehty mittaus, teemme tarkan kyselyn, jossa kysytään yksilöidysti tärinän vaikutuksista ennen ja jälkeen nopeusrajoituksia, sanoo Nummelin.

Muhoksen kunta on antanut tammikuussa lausunnon, jossa otettiin huomioon myös Kärnän asuntoalueen Ratapellontieltä 43 asukkaan muistutus raskaiden junien tärinähaitasta.

Kunnanhallitus esitti Väylälle nopeusrajoitusalueen laajentamista Utajärven suunnalla huomattavasti viraston esittämään pidemmälle eli aina Muhosjoen ylittävälle sillalle saakka.

Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että mikäli nopeusrajoituksen alentaminen ei vaikuta tärinähaittoihin, pitää Väylän ottaa asia uudelleen käsittelyyn. Viraston tulee huomioida lisäksi alueen asukkaiden allekirjoittama vetoomus.

Väylää pyydetään huomioimaan myös vastakkainen tavaraliikenne ja alueen asukkaiden esille nostaman tyhjien tavarajunien yöaikainen meluhaitta.

Lue lisää Tervareitistä 2.4.2020

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset