Muhos, Utajärvi, Tyrnävä ja Liminka ryhtymässä jätehuoltoyhteistyöhön

Jari Riekki

Muhoksen, Utajärven, Tyrnävän ja Limingan kunnat miettivät parhaillaan yhteisen jätehuoltoviranomaisen perustamista ja kunnan vastuulla olevan jätehuollon palvelutehtävän kokonaisvaltaista kilpailuttamista.

Toinen vaihtoehto on liittyminen osakkaaksi Oulun Jätehuoltoon, jota ollaan yhtiöittämässä.

Oulun Jätehuollon osakkaina pienten kuntien äänivalta jäisi erittäin pieneksi. Kuntayhteistyöllä halutaan myös turvata erikokoisten jätteenkuljetusyritysten toimintamahdollisuudet.

Asiaa selviteltiin viime vuonna, jolloin mukana olivat myös Kempeleen ja Lumijoen kunnat. Neljän kunnan nelikko päättää kevään aikana yhteistyön käynnistämisestä. Utajärven valtuuston esityslistalla asia on tänä iltana.

Liminka toimisi isäntäkuntana

Nykyisin Muhoksella ja Utajärvellä on yhteistyösopimus Oulun Jätehuollon kanssa jätehuollon järjestämisestä, mutta kunnat eivät omista yhtiötä ollenkaan.

Sopimuksella kunnat saavat jäteneuvontaa ja Oulun jätehuolto pitää yllä jäteasemaa kunnissa.

Jokainen kotitalous tekee valitsemansa jätekuljetusyrittäjän kanssa sopimuksen jäteastioiden tyhjentämisestä. Jätteet toimitetaan Oulun Jätehuollon kautta Ouluun Ruskoon Oulun Energian ekovoimalaitoksessa poltettavaksi.

Jos neljän kunnan yhteinen jätehuoltohanke toteutuu, irtisanovat kunnat sopimuksensa Oulun Jätehuollon kanssa ja perustavat yhteisen jätehuoltoviranomaisen, johon tulee kaksi edustajaa kustakin kunnasta. Liminka toimisi isäntäkuntana.

Päätösvalta säilyisi pikkukunnissa

Yhteistyö ei välttämättä muuttaisi tavallisen kotitalouden arjessa mitään, eli hän voisi edelleen itse tehdä sopimuksen valitsemansa jätekuljetusyrittäjän kanssa.

Kotitalousjätteiden lopullinen toimitusosoite olisi hyvin todennäköisesti Ruskon polttolaitos tai jokin muu jätteitä käsittelevä yritys, mutta jätteet eivät enää kulkisi Oulun Jätehuollon kautta.

Utajärven teknisen johtajan Petri Leskisen mukaan neljän kunnan yhteistyössä olisi hyvänä puolena parempi päätösvallan säilyminen pienissä kunnissa.

Utajärvi on sen verran pieni kunta, ettei se saisi Oulun Jätehuollon päättäviin elimiin yhtään edustajaa, eli vaikutusmahdollisuuksia ei olisi ollenkaan.

Parempia palveluita kuntiin

Jos Oulun Jätehuollon alueella päätettäisiin siirtyä keskitettyyn jätteenkuljetukseen, eivät kotitaloudet enää voisi itse päättää kuka astiat tyhjentää. Kilpailutuksissa pärjäisivät luultavasti isot jätekuljetusalan yritykset.

Toki myös yksittäiset kunnat samoin kuin neljän kunnan jätehuolto-organisaatio voi tehdä päätöksen keskitettyyn jätekuljetukseen siirtymisestä, mutta silloin pienillä paikallisissa yrityksillä on mitä todennäköisimmin paremmat mahdollisuudet osallistua kilpailutukseen.

– Molemmissa järjestelmissä on puolensa. Keskitetyssä jätteenkeräyksessä on mahdollista taata kaikille talouksille sama tyhjennyshinta sijainnista riippumasta. Talouksien itse sopiessa voi etäisyys nostaa tyhjennyksen hintaa, mutta toisaalta kilpailu on omiaan pitämään hinnat kurissa, Leskinen kertoo.

Leskinen uskoo, että yhteistyöllä saadaan myös palvelutasoa ja jätteiden kierrätysastettakin parannettua. Utajärviset eivät ole olleet täysin tyytyväisiä Mustikkakankaalla sijaitsevan jäteaseman toimintaan.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset