Myös Mustikkakankaantien ja Valtatie 22:n risteysaluetta ollaan parantamassa Myös Mustikkakankaantien ja Valtatie 22:n risteysaluetta ollaan parantamassa, jotta suurimmat ajoneuvoyhdistelmät pääsevät paremmin kääntymään risteyksessä.

Mustikkakankaalle uutta tielinjausta

Jari Riekki

Utajärven kunta suunnittelee muutosta Mustikkakankaan teollisuusalueen tieverkostoon. Suunnittelutyötä tehdään osana teollisuusalueen asemakaavan päivitystä.

Tieverkostoa on tarpeen muuttaa sahateollisuuden investointien vuoksi, kun Haadex Oy rakentaa uutta sahalinjaa entisiin Pottumiehen tiloihin.

Sahaustoiminnan laajentaminen aiheuttaa sen, että nykyisen Varastotien kautta ei voi enää kulkea tien päähän, jossa toimii muun muassa Utacon Oy.

Mustikkakankaalle on suunniteltu rakennettavaksi uutta kaavatietä noin 800 metrin verran siten, että kulku Varastotien uudelle linjaukselle kulkisi saha-alueen laajennuksen takakautta.

Utajärven valtuusto on päätöksellään varannut kuluvan vuoden talousarvioon 160 000 euroa kaavatien rakentamista varten.

Tierakentamisen kustannusarviota on vaikea arvioida, koska rakennussuunnitelmaa ei ole vielä laadittu ja alustavasta tielinjauksesta noin 300 metriä on pehmeällä turvemaalla.

Tietä rakennetaan kahdessa osassa, ensiksi rakennetaan tie sorapinnalle ja myöhemmin tehdään päällystäminen.

Utajärven kunnanhallitus käsitteli Mustikkakankaan kaava-asiaa maanantain kokouksessaan. Kunnanhallitus käsitteli kaavaluonnokseen jätetyt lausunnot ja hyväksyi niihin annetut vastineet.

Kunnanhallitus ei vielä lähettänyt asemakaavasta esitystä valtuuston hyväksyttäväksi.

Teollisuusalueen asemakaavan laatimiseen on kytketty tiiviisti myös valtatie 22:n ja Mustikkakankaantien risteysparannussuunnittelu.

Risteysaluetta laajennetaan ja turvallisuutta lisääviä kääntymiskaistoja suunnitellaan suurimpien käytössä olevien rekkojen tilantarpeet huomioiden.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset