Onko tuulivoiman rakentamisella sosiaalista toimilupaa?

Oulujokilaakson kunnat ovat ottaneet myönteisen kannan tuulivoimaloiden rakentamiseksi omille alueilleen aloittamalla kaavoituksen ja muut rakentamiseen vaadittavat toimet. Tämä on herättänyt keskustelua puolesta ja vastaan – myös tämän lehden palstoilla. Jokin aika sitten huolestuneet muhoslaiset toivat esille kunnan alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden mahdolliset vaikutukset asukkaiden terveyteen. Hyvin laadittu ja perusteltu artikkeli antoi selkeän kuvan kansalaisten todellisesta huolesta kunnan suunnitelmista.

Tervareitissä 27.9. Tuulivoimayhdistys ry:n edustaja puolestaan vetosi tieteellisiin tutkimuksiin, joiden mukaan aihetta haitallisiin terveysvaikutuksiin ei ole. Ja jos onkin, ne johtuvat kansalaisten omasta, kriittisestä asenteesta tuulivoimaan! Toisaalta yhdistyksen edustaja itsekin toteaa, että monet näistä tieteellisistä tutkimuksista ovat olleet kyselytutkimuksia, pohdintoja tai mallintamalla tehtyjä mittauksia. Silloinhan ne eivät vastaa todellisia olosuhteita. Tosiasia on, että tuulivoimaloihin liittyviä terveysongelmia on raportoitu laajalti ja huoli on oikeutettua. Tätä tieteelliset tutkimuksetkaan eivät kiistä.

Herääkin kysymys, tuleeko kuntapäättäjien kuunnella ratkaisuissaan huolestuneita kuntalaisia vai tuulivoimateollisuuden edustajia. Ovatko tuulivoiman rakentajat ainoita asiantuntijoita, joiden mielipiteitä pitää sokeasti kuunnella välittämättä lainkaan kuntalaisiin kohdistuvista terveysriskeistä tai maisemaa merkittävästi muuttavista rakenteista? Olisi suotavaa, että näin merkittävissä asioissa otettaisiin nimenomaan paikallisten asukkaiden ja muiden alueen sidosryhmien mielipide paremmin huomioon ratkaisuja tehdessä.

Paikallisen väestön yleinen mielipide tuulivoiman rakentamiseen heijastuu hyvin usein todellisena huolena sekä omasta terveydestä että muista tuulivoiman aiheuttamista vaikutuksista. Tällainen suhtautuminen tuulivoimaan herättää kysymyksen tuulivoiman rakentamisen oikeutuksesta näille alueille. Nykyään onkin käytäntönä selvittää paikallisen väestön suhtautumista erilaisiin teollisiin hankkeisiin. Hyvänä esimerkkinä tästä on mm. kaivannaisteollisuuden aloittaminen tietyllä alueella – tätä menetelmää kutsutaan sosiaaliseksi toimiluvaksi. Käsitteellä tarkoitetaan paikallisen väestön antamaa hyväksyntää kyseiselle toiminnalle määrätyllä alueella. Sosiaalisen toimiluvan käsitettä on selvitetty laajalti mm. Jyväskylän yliopiston toimesta.

Käytännössä sosiaalinen toimilupa tarkoittaa sitä, että kun jotain elinkeinotoimintaa halutaan paikkakunnalle tai sitä ei vastusteta, sosiaalista toimilupaa pidetään vahvana. Vastaavasti jos toiminnasta tiedetään aiheutuvan haittaa tai ennalta-arvaamattomia vaikutuksia, voidaan toiminta kyseenalaistaa. Nyt kun paikalliset asukkaat ovat ilmaisseet huolestumisensa sekä terveydestään että maiseman tärveltymisestä, on syytä haastaa kaikki Oulujokilaakson kuntapäättäjät arvioimaan, onko tuulivoiman rakentamiselle sosiaalinen toimilupa yhä voimassa näillä alueilla!

Heikki Pulkka
FM

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Vapaa sana