Oulujärven vedenpinta yltää virkistyskäytön alarajalle vasta juhannuksen jälkeen. Oulujärven vedenpinta yltää virkistyskäytön alarajalle vasta juhannuksen jälkeen.

Oulujärvi virkistyskorkeudessa juhannuksen jälkeen

Tervareitti

Fortumin laskelmat eivät tänä keväänä osuneet aivan kohdalleen, sillä kevättulvat jäivät huomattavasti pienemmiksi kuin ennakkoon oli arvioitu. Sen tuloksena vain Kiantajärvi ja Sotkamon reitin säännöstellyt järvet saavuttivat kesän virkistyskäytön tavoitetason 15.6. mennessä. Oulujärven odotetaan saavuttavan tavoitekorkeuden juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Oulujoen koko vesistöalueella talven lumen vesiarvo 187 millimetriä oli suurimmillaan huhtikuun puolivälissä. Luku on 17 prosenttia pitkän ajan keskiarvon yläpuolella.

Etenkin Hyrynsalmen reitillä lumen vesiarvo 245 millimetriä oli huhtikuun puolivälissä 40 prosenttia pitkän ajan keskiarvoa korkeammalla. Siksi Hyrynsalmen reitille ennustettiin reilusti keskimääräistä suurempaa tulvaa ja sen takia tulvaan varauduttiin laskemalla Kianta- ja Vuokkijärvien pinnankorkeuksia pitkän ajan keskiarvoa matalammalle.

Kevättulva toteutui kuitenkin huomattavasti ennustetta pienempänä. Tämä johtui siitä, että lumen todellinen vesiarvo oli hieman ennustetta pienempi ja toukokuun puolen välin jälkeen on ollut erittäin kuivaa ja lämmintä. Lumen sulaminen alkoi keskimääräistä myöhemmin, mikä myös osaltaan vaikutti siihen, että kesäkuun alussa vedenpinnankorkeudet olivat vielä melko alhaalla.

Sotkamon reitin lumen vesiarvo oli maaliskuun lopussa 188 mm, mikä oli noin 15 prosenttia keskimääräistä suurempi. Kevään sateet lisäsivät lumen vesiarvoa ja ennusteiden perusteella varauduttiin normaalia isompaan kevättulvaan. Myöhäisen kevään ja ennusteita pienempien tulovirtaamien takia Sotkamon reitin järvien pinnankorkeudet olivat toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa keskimääräistä alempana.

Tavanomaista sateisemman alkuvuoden jälkeen maaliskuun sademäärä oli noin 15 prosenttia keskimääräistä suurempi. Huhtikuun sademäärä oli vastaavasti 12 prosenttia keskimääräistä pienempi. Toukokuun sademäärä oli vain 69 prosenttia ajankohdan keskimääräisestä sademäärästä.

Kiantajärvi ja Sotkamon reitin säännöstellyt järvet ovat saavuttaneet kesän virkistyskäytön tavoitetasonsa.

Oulujärvi saavuttaa tavoitetasonsa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Vuokkijärvellä tavoitetaso saavutetaan vasta kesä-heinäkuun vaihteessa. Tämä huolimatta siitä, että Vuokkijärven lähtövirtaama on pidetty lupaehdon sallimassa minimissä toukokuun lopusta lähtien.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajojen sisälle pinnankorkeustavoitteet kesäkaudelle. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta suotuisille tasoille.

Oulujärven kesäkauden tavoitetaso on NN+ 122,50 metriä. Vedenkorkeus oli maanantaina NN+ 122,45 metriä, joka on 14 senttimetriä matalammalla kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo.

Oulujärven vedenkorkeudelle asetettu kesäkauden yläsuositus on NN+ 123,00 metriä. Tämä ely-keskusten kanssa sopimuksella vahvistettu suositus perustuu selvityksiin, jotka tehtiin elokuun 2012 tulvan seurauksena. Yläsuositus ei takaa, ettei vedenkorkeus koskaan nousisi sen yläpuolelle, mutta sen ansiosta korkeat vedenkorkeudet ovat harvinaisempia ja kestävät lyhyemmän aikaa.

Oulujoen voimalaitosten peruskunnostustyöt jatkuvat Utajärvellä Utasen voimalaitoksella. Peruskunnostuksessa voimalaitoksen vuodesta 1957 asti käytössä ollut 1-koneisto peruskunnostetaan ja siihen uusitaan turpiinin juoksupyörä, säätöjärjestelmä sekä generaattori. Samalla myös koneiston ja voimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmiä uusitaan.

Peruskorjauksen myötä Utasen voimalaitoksen tuotantoteho kasvaa ja virtaavasta vedestä saadaan enemmän sähköenergiaa korkeamman hyötysuhteen ansiosta. Samalla voimalaitoksen työturvallisuus ja käyttövarmuus paranevat sekä öljyvuodon ja tulipalon mahdollisuudet vähenevät.

Aiemmin laitokselle on tehty 3-koneiston peruskunnostus vuonna 2005. Tämänkertainen peruskunnostus on kaksivaiheinen jatkuen vuonna 2021 2-koneiston peruskunnostuksella.

Vuosina 2020 ja 2021 tehtävien modernisointien myötä laitoksesta tuotantoteho kasvaa 6 megawattia ja siitä saadaan merkittävästi lisää uusiutuvaa CO2-päästötöntä energiaa. Utasen 1-koneiston peruskunnostus alkoi toukokuussa ja seisokin arvioidaan kestävän lokakuun loppupuolelle saakka. Peruskorjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset