Oulujoki-ilta houkutteli Koivu ja Tähti -kulttuurikeskukseen noin 70 henkeä. Yhdeksi puheenaiheeksi illan nousi säännöstely ja sen aiheuttamat haitat. Oulujoki-ilta houkutteli Koivu ja Tähti -kulttuurikeskukseen noin 70 henkeä. Yhdeksi puheenaiheeksi illan nousi säännöstely ja sen aiheuttamat haitat.

Oulujoki-ilta kiinnostaa vuodesta toiseen

Arto Nenonen

Muhoksella keskiviikkona järjestetyn Oulujoki-illan yleisö pääsi nauttimaan myös elävistä kuvista. Foto Roos -nimisen yhtiön – Oulujoki Oy:n hovikuvaajan – valmistamassa lyhytdokumentissa Voimaa Oulujoesta vuodelta 1953 kerrottiin joen valjastamisen alkuvaiheista.

Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen auditorion suurella valkokankaalla pyöri myös Oulujoki-aiheinen kuvakaruselli. Sekä lyhytdokumentti että valokuvat kuuluvat siihen aineistoon, joka on digitoitu viime vuoden aikana toteutetuissa arkistointiprojekteissa.

Oulujoki- ja Emäjokiprojektien aikana digitoitiin ja arkistoitiin Oulujoki Oy:n, Imatran Voiman ja Fortumin valokuva-, elokuva- ja videomateriaalia voimalaitosrakentamisen ajalta. Projektit toteutettiin niin sanottuina Oumo-hankkeina eli Oulujoen moninaiskäyttösopimukseen kuuluvina hankkeina.

Käytännön työstä on vastannut Humanpolis Oy:n hanketyöntekijä Sini Kaskela, joka kertoi työn vaiheista noin 70-päiselle yleisölle. Urakka on ollut melkoinen, sillä pelkästään valokuvia on digitoitu 16 800. Diakuvia on 14 600.

Aineisto on luovutettu käyttöoikeudelle Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnille. Tarkoituksena on, että myös suurella yleisöllä tulee olemaan pääsy lähihistorian suuresta rakennustyöstä kertovaan digikuva-arkistoon.

Säännöstelyhaitat keskusteluun

Pelkkää kuvien ja filmin katselua ilta ei toki ollut. Fortumin ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen kertoi Oulujoen moninaiskäyttösopimuksesta ja sen piirissä tehdyistä ja tulevista hankkeista.

Kun illan aiheena on Oulujoki, ei voida välttyä säännöstelyyn liittyvistä kysymyksistä. Erityisesti nousi esille Montan voimalaitoksen alapuolisen jokiosuuden vedenvaihtelun mukanaan tuomat ongelmat. Niihin ei illan aikana luonnollisestikaan saatu ratkaisua, mutta Muhoksen kunta ja Fortum keskustelevat säännöstelyhaitoista parin viikon päästä järjestettävässä tapaamisessa.

Tuoreimpia Oumo-hankkeita on venereitin kaikuluotaus Montan voimalaitokselta Oulun rajalle saakka. Luotaus on tarkoitus toteuttaa ensi keväänä. Muhoksen elinvoimakoordinaattori Asko Lampinen kertoi, että luotaus myös tuottaa tietoa mahdollisesta ruoppaustarpeesta.

Yleisöstä kommentoitiin tähän, että koko jokiuoma Muhoksen venesatamasta lähtien on ruoppauksen tarpeessa. Tämäkin asia noussee esille kunnan ja voimayhtiön keskusteluissa.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset