Aappo Juntusen mielestä Puutturintien varsi on jäänyt ympäristövaikutusten selvityksessä liian vähälle. Aappo Juntusen mielestä Puutturintien varsi on jäänyt ympäristövaikutusten selvityksessä liian vähälle.

Sanginkylän tuulivoimahanke nähtäville

Marianne Ollikainen

Maaselän tuulivoimahankkeen yleisötilaisuudessa tiistaina kuulijat saivat vapaasti kysellä ja haastaa suunnitteluyhtiötä niin pitkään, että viimeinenkin kysymys oli esitetty.

Sangin koululle kerääntynyt yleisö lähti kuitenkin tilaisuudesta melko epäilevin mielialoin, sillä vaikka alkuperäinen voimalamäärä onkin puolitettu, niin jäljelle jääneet kahdeksan ovat lähellä niin vakinaista asutusta kuin loma-asutustakin.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kai Savolainen totesi kuulijoille, että tuulivoimarakentamisen esittämiseen on kunnalla yksi ja yksinkertainen syy: pienen kunnan laskevaan verotulokertymään on vaikea keksiä yhtä kestävää ratkaisua kuin mitä tuulivoimalat toisivat kiinteistöveron muodossa.

Maaselän tuulivoimapuisto olisi toteutuessaan vasta toinen osayleiskaavoitettu hanke. Pahkavaaran tuulivoimapuisto Särkijärvellä on edennyt jo kuntakäsittelyssä, mutta se seisoo nyt hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen takia.

Elinympäristöjohtaja Petri Leskisen mukaan tuulivoimahankkeiden virittely on juuri nyt hyvin ajankohtaista.

Niin kuntaan kuin maanomistajillekin tulee paljon kyselyjä erilaisilta suunnitteluyhtiöiltä, joiden seurauksena Utajärvellä on alustavan suunnittelun kohteena kuusi tuulivoimapuistoa. Niistä lähin kuntakeskustaan on kahden voimalan osuuskuntavetoinen hanke entisen kaatopaikan seudulla Puolangantien varressa.

Leskinen kumosi myös sen epäilyn, että tuulivoimaloita suunniteltaisiin vain sivukylille tai että sanginkyläläisten pitäisi yksin osallistua kunnan verotulokertymän kannattelemiseen.

Maaselän tuulivoimahanketta suunnitellaan Sanginjärven länsipuolelle 545 hehtaarin kokoiselle alueelle. Maanomistus on suurelta osin hankeyhtiö Tornatorin omistuksessa, mutta alueella on jonkin verran myös yksityistä maanomistusta.

Hankkeen suunnittelu on aloitettu vuonna 2015, mutta Puolustusvoimien vastustuksesta ja Ilmatieteenlaitoksen sääaseman häiriintymisen takia hanke jäi jäähylle.

Nyt hankekoko on pienentynyt alkuperäisestä 20 tuulivoimalasta kahdeksaan voimalaan, sillä muun muassa heikomman tuulisuuden vuoksi Hepoharjun osuus poistettiin. Sen sijaan Maaselässä tuulivoimaloiden arvioidaan ottavan hyvin vastaan vallitsevat lounatuulet. Nyt ei myöskään Puolustusvoimat ja Ilmatieteenlaitos enää vastusta supistettua hanketta.

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos on yleisön nähtävillä mielipiteen ilmaisua varten 28.2. asti Utajärven kirjastossa ja kunnan asiointipisteessä sekä kunnan nettisivuilla kuulutuksissa.

Lue koko juttu Tervareitistä 23.1.2020.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset