Sorakuopan kaivaminen vaarantaa puhtaan pohjaveden ja virtaavat jokivedet

P. ja S. Lumiaho Oy hakee maa-ainesten ottolupaa ja ympäristölupaa soran murskaustoiminnalle Pohjois-Pohjanmaalle Utajärvelle, Laitasaaren kylälle, tilalle Pahkamaa 889-411-125-0. Eli kyseiseen paikkaan tulisi sorakuoppa. Paikalle tulisi myös murskaukseen tarvittava kalusto.

Kyseiselle toiminnalle ei saa missään nimessä myöntää lupaa. Yritys on jo saanut harjoittaa alueella hakemuksen mukaista koeluonteista toimintaa. Se on keskeytettävä välittömästi ja yrittäjän on siivottava tähän astiset sotkut ja entisöitävä maisema.

Maa-aineksen ottoalue on UPM:n metsäkiinteistöllä. UPM vuokraisi alueen yrittäjälle soranottoa ja murskausta varten. Alueella on vuosikymmeniä käyttämättömänä – onneksi – ollut sorakuoppa. Se oli mitätön nyt suunniteltuun 4,64 hehtaarin kokoiseen verrattuna.

Sorakuoppa tulisi noin 30 kilometrin päähän Utajärven kunnan keskuksesta. Ensin Puolangan pikitietä viitisentoista kilometriä ja sitten samaiset viisitoista kilometriä soratietä Utosjoen vartta pitkin ”keskelle metsää”. Tai siltä se ainakin vaikuttaa.

Keskellä metsää on kuitenkin pieni kylä, jolla asuu ympärivuotisesti muutamia ihmisiä. Soratien varressa on runsaasti vapaa-ajan asuntoja. Myös matkailuyrittäjät ovat paikan löytäneet. Joen varresta löytyy useampia vuokramökkejä.

Suunniteltu maa-ainesten ottoalue sijaitsee keskellä merkittävää pohjavesialuetta. Karttaan merkityn pohjavesialueen reunalla on vedenottamo. Sorakuoppa sijaitsisi kartan mukaan kahden eri valuma-alueen rajalla. Pahimmillaan maa-ainesten otto ja murskaus saastuttaisi suuren pohjavesialueen vesien lisäksi kahta eri vesistöä.

Vesistöön kuuluu Oulujoen sivujoki Utosjoki. Joen eliöstö on ainutlaatuinen. Olen kylällä kulkenut pienestä pitäen ja vieläkin muistan, kuinka kalat oli helppo bongata joen yli menevältä sillalta tai rannalta sopivista paikoista. Nyt se on lähes mahdotonta, eikä se johdu pelkästään ikääntymisen myötä heikentyneestä näöstä.

Onko suomalaisen yritystoiminnan tukeminen sitä, että yritykset voivat saastuttaa mielensä mukaan suomalaista luontoa? Kun maapohja saastuu, se on sen jälkeen ongelmajätettä. Miten se hävitetään? Viemällä muutama hehtaari maapohjaa kaatopaikalle? Kun vesistöt saastuvat, niiden ainutlaatuinen eliöstö kuolee ja katoaa lopullisesti. Lasketaanko ne vedet viemäristä alas?

Vakituisten asukkaiden lisäksi kylällä asuu mökkiläisiä. Puhdas ympäristö ja luonto on yksi keskeinen syy kylän elinkelpoisuudelle. Siksi luonto tulee säilyttää mahdollisimman puhtaana. Maaperää muokkaava toiminta vaarantaa puhtaan pohjaveden. Se on ehdoton edellytys kaiken elollisen säilymiselle.

Olen paljasjalkainen kajaanilainen, sukuni juuret ovat Utajärvellä. Olen joutunut seuraamaan vierestä Talvivaaran tapahtumia. Vaikka mittakaava tässä asiassa on eri kuin Talvivaarassa, niin pienistä puroista syntyvät suuret virrat. Puhtaan veden pula on ennemmin tai myöhemmin meillä kaikilla edessä. Haluammeko, että virroissa virtaa puhdasta vettä vai jotain ihan muuta?

Sorakuopalla käydessäni huomasin yhdessä vanhan kuopan jäljiltä syntyneessä penkassa ketunkolon, joka oli hylätty. Mitä sille ketulle ja sen poikasille nyt kuuluu? Tuskin mitään hyvää.

Esko Väyrynen

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Vapaa sana