Metsälamminkankaalla louhitaan kalliota murskeeksi Metsälamminkankaalla louhitaan kalliota murskeeksi, josta rakennetaan 17 kilometriä tietä ja nostoaukeat vuoden päästä tapahtuvaa voimaloiden pystyttämistä varten.

Tuulivoimapuiston rakentaminen aluillaan

Jari Riekki

Tervareitin levikkialueen eteläisimmässä kulmauksessa Vaalan Metsälamminkankaalla on huhtikuusta lähtien rakennettu alueemme ensimmäistä tuulivoiman tuotantoaluetta, eli niin sanottua tuulipuistoa.

Kunhan rakennussuunnitelmat toteutuvat tavoitteiden mukaisesti, alkaa jo vuodenvaihteessa 2021-22 tuulisähköä virrata Metsälamminkankaalta valtakunnan verkkoon.

Parhaillaan ollaan Metsälamminkankaalle rakentamassa perusinfraa, jotta vuoden päästä kesäkuussa voidaan aloittaa varsinaisten tuulivoimaloiden pystyttäminen.

Tuulituotantoalueen maanrakennustöistä, perustuksista ja maakaapeloinnista vastaavan Suvic Oy:n työmaapäällikkö Ari Rautio kertoo, että alueen 24 tuulivoimalaa vaativat 17 kilometriä pitkän tieverkoston.

Tieverkostossa hyödynnetään jonkin verran olemassa olevia metsäautoteitä, mutta suurin osa rakennetaan kokonaan uutena tiestönä, jonka tieltä on raivattu metsään lähes 20 metriä leveä aukko. Tiet pyritään rakentamaan mahdollisimman loivin mutkin ja nousuin, jotta tornin osat ja yli 70 metriä pitkät roottoreiden lavat saadaan ensi kesänä kuljetettua sujuvasti paikalle.

Tuulivoimaloiden pystyttäminen suurilla nostureilla vaatii suuren noin 30 kertaa 50 metrin kokoisen nostokentän rakentamisen.

Metsälamminkankaan maanrakentamisen aikaan pyritään mahdollisimman suureen omavaraisuuteen alueen sisällä. Se tarkoittaa, että tiestön vaatima kivimurske, määrältään noin 350-400 000 tonnia, louhitaan alueelta löytyvästä kallioperästä.

Voimaloiden perustuksiin käytettävä betoni sekoitetaan paikan päälle tuotavalla mobiilibetoniasemalla. Kaikki tämä vähentää huomattavasti alueelle kulkevan raskaan liikenteen määrää.

Kokonaiskorkeudeltaan enimmillään 230 metriin (napakorkeus 141/151 metriä) kohoaville tuulivoimaloille tarvitaan erittäin vankka perustus, jotta tuulisähköä voidaan tuottaa suunnitellun 30 vuoden elinkaaren ajan.

Lue lisää torstain 30.7. Tervareitistä.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset