Tuulivoimaselvityksistä vilkas keskustelu

Arto Nenonen

Muhoksen kunnan konsernijaosto teki toukokuun alussa kunnanhallitukselle esityksen talouden sopeuttamistoimista.

Jaosto tuli samalla sohaisseeksi ampiaispesään, kun esityksen kolmantena kohtana oli esitys ”kunnanhallitus käynnistää kunnan tulopohjan vahvistamiseksi selvitykset tuulivoimahankkeiden toteuttamiseksi Muhoksen kunnan alueelle”.

Vaikka kyseessä on vasta esitys kunnanhallitukselle, sosiaalisessa mediassa alkoi vilkas kirjoittelu. Kuten odottaa sopii, sananvaihto on ollut koko lailla värikästä.

Konsernijaosto on ollut aiemminkin tuulivoima-asialla. Se ohjeisti jo vuosi taaksepäin hallintokuntia ottamaan huomioon tuulivoiman rakentamisen hyödyt Muhoksen kunnan talouden selvitystyön yhteydessä.

Tuulivoima jakaa väkeä selkeästi kahteen leiriin: puolesta ja vastaan. Ja omaa näkökantaa argumentoidaan aiemmista vastaavista keskusteluista tutuilla perusteluilla.

Karkeasti jakaen vastustajat perustelevat kantaansa luontoarvoilla sekä kiinteistöjen arvon laskulla. Talousnäkökulma on toki kannattajillakin; tuulimyllyistä saadaan kiinteistöverotuloja kunnalle ja vuokratuloa maanomistajille.

Kiinteistöverotuotoksi tuulimyllyä kohti lasketaan 30 000 euroa vuodessa. Ojalan laskuopin mukaan tuulipuistoista saadaan sievoisia verotuloja kunnan kassaan.

Maanomistajalle mylly tuottaisi noin kymppitonnin vuodessa.

Tuulivoimaa puolustetaan myös ekologisena tuotantotapana. Tuuli on nimittäin alati ja perin nopeasti uusiutuva luonnonvara.

Tuulivoiman kohdalla elää ja voi hyvin myös niin sanottu nimby-ilmiö, not in my back yard. Myllyjen tai tuulipuistojen sijoittelulla ei ole niin suurta väliä, kunhan ne eivät tule asuinympäristöni läheisyyteen ja näköetäisyydelle.

Tutkimustuloksiakin käytetään argumentoinnissa apuna. Vaikeutena keskusteluissa näyttää olevan se, että oma kanta on lyöty jo ennakkoon vahvasti lukkoon. Sellainen keskustelu tyrehtyy yleensä alkuunsa tai siinä sorrutaan asiattomuuksiin.

Oulujokilaakson kunnista pisimmällä tuulivoiman rakentamisessa ollaan Vaalassa. Parhaillaan tehdään töitä Metsälamminkankaan tuulivoimapuistossa. Vaalassa on menossa muitakin tuulivoiman kaavoitushankkeita. Myös Utajärvellä ollaan kaavoitusvaiheessa.

Muhoksella tuulivoimahankkeissa ei ole päästy alkua pitemmälle. Kunta selvitti vuonna 2016 tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksia Pyhänselän alueella. Päätös maanomistajakyselystä tehtiin vuoden 2015 lopulla. Keskusteluja käytiin kahden mahdollisen rakentajatahon kanssa.

Kunnanhallitus kuitenkin päätti samaisen vuoden loppupuolella, ettei kaavoitussopimusta solmita. Perusteluina oli mm. alueen läheinen sijainti asutukseen ja Tervareitistöön nähden.

Isojen tuulivoimapuistojen rakentamista Muhoksella rajoittaa sopivien alueiden puutteen lisäksi maakuntakaava. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihemaakuntakaava ohjaa tuulipuistojen rakentamista.

Muhoksen kunnan alueelle ei ole osoitettu maakuntakaavan mukaisia tuulivoima-alueita.

Maakuntakaavassa tuulivoima-alueiden ulkopuolelle voidaan kuitenkin toteuttaa tuulipuistoja, jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia. Käytännössä tämä tarkoittaa enimmillään kymmenen myllyn alueita.

Toinen yritys tuulivoimarakentamisessa tapahtui vuonna 2017. Windpower Lakeus Oy -niminen yritys olisi halunnut vuokrata kunnalta Muhosperässä olevan 300 hehtaarin metsäkiinteistön tuulivoimaloiden rakentamiseen.

Kunta olisi saanut kiinteistöverojen lisäksi vuokratuloa tuhat euroa voimalaa kohti vuodessa. Sopimusluonnoksen mukaan kaikille maanomistajille, joiden maat sijaitsevat 300 metrin säteellä voimalasta, olisi maksettu pinta-alaperusteisesti haittakorvauksia. Korvaus olisi ollut viisi senttiä neliömetriltä voimalaa kohti vuodessa.

Tekninen lautakunta, jonka toimivaltaan vuokraus kuuluu, päätti tammikuussa 2017, ettei määräalan vuokrasopimusta hyväksytä.

Kirstinäntien varressa olevalle alueelle rakennetut myllyt olisivat näkyneet maisemassa selkeästi. Lähellä on myös asutusta.

Tuorein yritys tuulivoiman saamiseksi on viime vuodelta. Valtuutettu Eero Suomela teki valtuustoaloitteen 25. maaliskuuta 2019 tuulivoiman rakentamisedellytysten selvittämisestä.

Aloitetta käsitellyt kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle elokuussa 2019, että Muhoksen kunta kartoittaisi isoimpien maanomistajien ja tuulivoimaoperaattorien tahtotilaa tuulivoiman rakentamiseen kunnan alueella.

Asia eteni valtuustossa äänestykseen. Kunnanvaltuusto päätti äänin 14-9, ettei tahtotilan selvittämiseen ole tarvetta lähteä. Näin aloite todettiin loppuunkäsitellyksi.

Kuinka nopeassa tahdissa konsernijaoston esitys kunnan byrokratiassa etenee, jää nähtäväksi. Muhoksen kunnan taloudellinen tilanne on heikko, joten lisätuloja pitäisi jostain keksiä. Säästämällä taloutta tuskin saadaan kuntoon.

Sekin pitää muistaa, että tuulivoimaeurot eivät kilahda kunnan kassaan nopeassa tahdissa. Hankkeiden, jos niihin päädytään, toteutuminen vie vuosia.

Odotettavissa siis on, jos ei nyt mielenkiintoista, niin ainakin vilkasta ja jopa kiihkeää keskustelua talouden sopeuttamisen keinoista.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset