Hvvältä näyttää Hvvältä näyttää, toteavat Esko Spets (vasemmalla), Katri Hämäläinen ja Harri Ala-Jääski lisävesiputken purkupäässä.

Utasen lisävesiputki yltää pian yläaltaaseen asti

Arto Nenonen

Toukokuun loppupuolella aloitettu lisävesiputken rakentaminen Utasen yläaltaasta Utajärveen on edennyt suunnitellusti.

Halkaisijaltaan metristä putkea kaivetaan maahan jo yläaltaan itärannan tuntumassa. Työmaapäällikkö Harri Ala-Jääski lisävesiputkea urakoivasta GRK Infra Oy:stä sanoo, että lisävesiputki voidaan ottaa käyttöön heinäkuun aikana.

– Patoaltaan rantamaat ovat koekaivausten mukaan niin vettyneitä, että putken ottopään asentamisen ajaksi yläaltaan vedenpintaa on laskettava jopa parilla metrillä, ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen Fortum Oyj:stä kertoo.

Putkilinja johtaa yläaltaasta Haaposaaren uomaan, joka purkaa vedet Utajärven eteläpäähän. Voimalaitoskanavan pohjoispuolisen altaan eteläpäässä on pitkä järvenperukka, jossa vesi vaihtuu erittäin huonosti.

Lisävesi on tarpeen koko pohjoispuoliselle altaalle. Kuivina kesinä vesialueen virkistyskäyttö on kärsinyt veden vähyydestä. Myös Ala-Utoksen eli pikku-Utoksen voimalan käyttöön on tullut katkoksia vähävetisinä aikoina.

Vettä johdetaan Utasen yläaltaasta Utajärveen jatkossa joka vuosi 15. toukokuuta ja 30. syyskuuta välisenä aikana. Lisävesiputki mahdollistaa teoriassa 1,7 kuution sekuntijuoksutuksen ylävesialtaasta Utajärveen.

Tehtyjen selvitysten ja mallinnusten perusteella hankkeella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus Utajärven vedenlaadun parantumiseen.

Lisävesiputken ottopäähän rakennetaan sulkuluukkurakenne, jolla veden virtaamaa voidaan säätää. Lisävesiputken käytöstä ja ylläpidosta vastaa jatkossa Utajärven kunta.

– Tämä on todella odotettu parannus Utajärven virkistyskäyttöä ajatellen, käyttöteknikko Esko Spets Utajärven kunnasta toteaa.

Utajärven kunta sai vesilain mukaisen luvan hankkeelle vuonna 2017. Putkilinjan alueella eli entisen Utakosken alueella toteutettiin Museoviraston määräämät arkeologiset tutkimukset kesällä 2019.

Putken rakentamisesta vastaa Fortum Power and Heat Oy. Mittaa putkella on kaikkiaan 250 metriä. Lisäksi loppupäässä on 130 metriä avokanavaa.

Purkuputken alaosaan on rakennettu betonista vaimennusallas, joka ehkäisee purkuveden aiheuttamaa eroosiota. Pudotusta ala-altaasta Utajärveen on noin 15 metriä. Utasentien alla putki kulkee noin 4,5 metrin syvyydessä.

Hanke on osa OUMO-ohjelmaa. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Fortum 51 prosentin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 39 prosentin ja Utajärven kunta 10 prosentin osuudella.

Lisävesiputken rakentamisen kokonaiskustannukset ovat noin 383 000 euroa.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset