Uusi vankila rakennetaan runsaan kilometrin päähän kuntakeskuksesta punaisen nuolen osoittamalle risteysalueelle. Uusi vankila rakennetaan runsaan kilometrin päähän kuntakeskuksesta punaisen nuolen osoittamalle risteysalueelle.

Vaalan uusi vankila rakennetaan kylän ulkopuolelle

Marianne Ollikainen

Oikeusministeriö on tänään ohjeistanut Rikosseuraamuslaitosta, että Vaalan uusi vankila tulee sijoittaa kuntakeskuksen lähelle.

Tämä merkitsee sitä, että vankilan laitostoiminta lakkaa Pelsolla viimeistään vuonna 2022.

Vankilalle osoitetaan rakennusmaata runsaan kilometrin päässä kuntakeskuksesta Järvikyläntien ja Vaarakaarrontien risteyksestä. Vaalan kunnan mukaan tontti on kunnan elinvoiman, infrastruktuurin, työvoiman saatavuuden ja logistiikan kannalta uudelle vankilalle paras sijainti. Iso tontti on toistaiseksi vielä Metsähallituksen omistuksessa.

Rikosseuraamuslaitos etsi uuden vankilan paikkaa myös keskeisemmältä paikalta Vaalan keskustasta rautatieaseman läheltä, mutta nyt rakentamispaikka sijoittuu kauemmaksi asutuksesta.

– Uuden vankilan sijoittamisessa on keskeistä huomioida kunnan esittämä kanta vankilan tarkoituksenmukaisimmasta sijoituspaikasta. Kyse on pitkäaikaisesta rakennusinvestoinnista, jossa tulee ottaa huomioon alueen kehittämisen tulevaisuudennäkymät sekä vankeinhoidon pitkän aikavälin tavoitteet. Tämän vuoksi olemme huomioineet, mitä kunta pitää parhaana paikkana oman maankäytön suunnittelunsa kannalta, toteaa oikeusministeri Antti Häkkänen.

Hallitus päätti vuosien 2019-2022 julkisen talouden suunnitelmassa Pohjois-Suomen vankiloiden uudisrakentamisen toteuttamisesta siten, että sekä Ouluun että Vaalaan rakennetaan uudet vankilat. Rikosseuraamuslaitoksen määrärahakehyksiin varattiin 6,6 miljoonaa euroa vuodesta 2022 alkaen.

Lue lisää perjantain 21.12. Tervareitistä.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset