Pikkaralan huoltoaseman risteysalue on kevyelle liikenteelle haasteellinen. Pikkaralan huoltoaseman risteysalue on kevyelle liikenteelle haasteellinen.

Valtatie 22:lle tienparannuksia

Marianne Ollikainen

Valtatien 22:lla Juurussuontien ja Pikkaralan väliselle tieosuudelle on laadittu parannusohjelma, jonka Oulun kaupunki on asettanut nähtäville mahdollisia muistutuksia varten.

Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatie 22:n ja maantien 18684 kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen liikenneturvallisuutta ja lisätä ajoneuvoliikenteen sujuvuutta.

Joukkoliikenteen osalta tavoitteena on pysäkkien palvelutason parantaminen ja kevyen liikenteen osalta parantaa alueen sisäistä liikennöitävyyttä ja pysäkkiyhteyksiä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellaan valtatielle väistötila Juurussuontien liittymään, Vasankankaantien ja Haukka-ahontien liittymään pääsuunnan kanavointi ja kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Yksityistieliittymä Määtäntielle katkaistaan ja kulkuyhteys korvataan nykyisillä yksityistieyhteyksillä. Kanavoinnin yhteydessä rakennetaan uudet linja-autopysäkit.

Pukintielle ja Vasankankaantielle tehdään kevyt rakenteen parantaminen, päällystäminen ja kuivatutöitä.

Koko hankkeen alueella tehdään yksityisten teiden liittymäjärjestelyjä. Linja-autojen ajoratapysäkeille rakennetaan odotustilat.

Hankkeen kustannusarvio on 2,8 miljoonaa euroa, josta lunastus- ja korvauskustannusten osuus on 50 000 euroa.

Kustannuksista vastaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, jonka osuus rakennuskustannuksista on 2 365 000 euroa.

Laite- ja johtosiirtojen kustannukset, jotka kohdistuvat niiden omistajille, ovat yhteensä 433 000 euroa.

Ely-keskuksen tie- ja rakennussuunnitelmista vastaava Ari Kuoresaho kertoo, että vielä hankkeelle ei ole tiedossa rahoitusta. Tiesuunnitelma laitettiin nähtäville, koska tiesuunnitelma sai viime vuoden lopulla hyväksymispäätöksen jatkopäätöksen, jonka perusteella tiesuunnitelma on voimassa seuraavat neljä vuotta.

– Näin varmistamme, että jos hanke saisi rahoitusta, niin meillä on valmis suunnitelma, jota voidaan aloittaa toteuttaa.

Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.

Lue koko juttu Tervareitistä 26.3.2020

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset