Attendon Marian Kartano Oy:n Kirkkopuiston hoivakodin avajaisia vietettiin Utajärvellä marraskuun lopulla Attendon Marian Kartano Oy:n Kirkkopuiston hoivakodin avajaisia vietettiin Utajärvellä marraskuun lopulla, mutta jo helmikuussa Valvira puuttui hoivakodin toimintaan.

Valvira keskeyttää Attendon Utajärven hoivakodin toiminnan

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on 28.2. päättänyt keskeyttää Utajärvellä sijaitsevan Attendo Marian Kartano Oy:n Kirkkopuiston toimintayksikön toiminnan välittömästi.

Päätöksen perusteena ovat Valviran ja aluehallintoviraston havaitsemat epäkohdat ennalta ilmoittamattomalla tarkastuskäynnillä sekä epäkohtien riittämätön korjaaminen määräaikaan mennessä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto sai tammikuussa 2019 toimintayksikköä koskevan, asiakasturvallisuuden vakavaan vaarantumiseen viittaavan yhteydenoton.

Attendon vakuuttaa nettisivuillaan, että hoivakodin 24 asukkaan arki jatkuu häiriöttä. Attendo vuokraa koko henkilöstön Oulunkaaren kuntayhtymän käyttöön ja jää tuottamaan ateria- ja tukipalveluja toistaiseksi.

Oulunkaari vastaa toiminnan johtamisesta toistaiseksi.

Lääkehoito epäasianmukaista

Valvira ja aluehallintovirasto kävivät 4.2. toimintayksikössä ennalta ilmoittamattomalla tarkastuskäynnillä, jossa havaittiin useita asiakasturvallisuuden vaarantumiseen liittyviä seikkoja.

Havainnot liittyivät muun muassa lääkehoidon epäasianmukaisuuteen, omavalvontaan, asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämiseen, asiakkaiden terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen, yövuoron henkilöstön riittävyyteen suhteessa asiakkaiden palvelutarpeisiin sekä henkilökunnan tehtäviin.

Palveluntuottajalle annettiin ohjeistusta asiassa, ja Oulunkaaren kuntayhtymä jatkoi valvontaa epäkohtien korjaamiseksi. Valvira ja aluehallintovirasto kävivät toimintayksikössä 28.2. uudestaan tarkastuskäynnillä Valviraan tulleen kuntayhtymän yhteydenoton perusteella.

Puutteita ei korjattu riittävästi

Tarkastuskäynnillä havaittiin edelleen asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Palveluntuottaja ei ollut kyennyt korjaamaan puutteita omavalvonnan keinoin siten, että valvontaviranomainen olisi voinut varmistua toiminnan asianmukaisuudesta.

Mikäli asiakasturvallisuus sitä edellyttää, lupaviranomainen voi kieltää toiminnan tai määrätä sen keskeytettäväksi tai kieltää toimintayksikön, sen osan tai laitteen käytön välittömästi.

Saatujen tietojen perusteella Valvira katsoo, ettei toimintayksikön toiminta vastaa sille myönnettyä yksityisestä sosiaalihuollosta annetun lain mukaista lupaa ja että asiakasturvallisuus vaarantuu vakavasti, mikäli toimintaa jatketaan.

Toimintayksikön asukkaiden turvallisuus ja hoiva on nyt järjestetty siten, että Oulunkaaren kuntayhtymä on ottanut toiminnan haltuun ja johdettavakseen. Asiakkaita ei ole siirretty pois toimintayksiköstä.

Keskeyttäminen on voimassa, kunnes Valvira toisin päättää. Yksikön valvonta jatkuu.

Attendo kertoo tekevänsä Utajärvellä huolellisen sisäisen selvityksen, minkä jälkeen antaa vastineen Valviralle. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä viranomaistahojen kanssa asioiden kuntoon saattamiseksi tavoitteenaan palauttaa toiminta Attendolle kevään kuluessa.

 

takaisin ylös
Julkaistu kohteessa Etusivu, Uutiset